Milieu

De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge draagt de zorg voor het milieu en duurzaam ondernemen hoog in het vaandel.

We zijn ervan overtuigd dat het dagelijks in de praktijk brengen van de principes van duurzame ontwikkeling, en zodoende voldoende aandacht  besteden aan de milieucomponent die verbonden is aan het uitbaten van een luchthaven, van essentieel belang is bij de duurzame ontwikkeling van een luchthaven. Zo worden nieuwe projecten reeds in de beginfase op hun milieu- en energie-impact geëvalueerd en dient hiermee rekening gehouden te worden bij de verdere realisatie ervan.

We gaan voor een gestructureerde, beleidsmatige aanpak van de milieuzorg. Omdat wij geloven dat de toekomst weggelegd is voor bedrijven, en meer specifiek luchthavens, die milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, is de luchthaven in 2012 gestart met de introductie van een milieuzorgsysteem conform ISO 14001. Dit is een internationaal erkende norm die oplegt waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen.

Sedert 24/05/2013 behaalde de luchthaven het ISO 14001 certificaat, waarbij de her-certificatie van 24/05/2016 volgens de nieuwe norm ISO 14001:2015
Download hier het certificaat

 

Klik hier om de milieubeleidsverklaring te bekijken.